3DThinking

Lưu ý khi quét 3D các vật thể lớn với iReal 2E

Người viết: admin 05, Th9, 2022

Lưu ý khi quét 3D các vật thể lớn với iReal 2E

iReal 2E có Trường nhìn lớn, làm cho nó trở thành một công cụ hoàn hảo để quét 3D các vật thể lớn, chẳng hạn như các tác phẩm điêu khắc lớn.

Những thách thức tiềm ẩn:

Sự chính xác:

Độ chính xác căn chỉnh sẽ có sai số tương đối lớn đối với vật thể có chiều rộng 80 mét. Lỗi này dẫn đến biến dạng dữ liệu chẳng hạn như cong vênh ở cuối ngày.

Giảipháp:
1. Chế độ căn chỉnh điểm đánh dấu được đề xuất để đảm bảo độ chính xác của căn chỉnh và giảmbiếndạng.
2. Kết hợp nhiều lần quét để giảm các lỗi căn chỉnh tích lũy cho một phần duy nhất.

Sự khéo léo cần Lưu ý khi quét 3D các vật thể lớn với iReal 2E:

Độ phân giải từ 0,5 mm đến 1,0 mm được khuyến nghị để đảm bảo khôi phục dữ liệu của các chitiết.
Giải thích: Dữ liệu sẽ trở nên nặng nề nếu chúng ta chọn độ phân giải quá nhỏ.

Lưu ý khi quét 3D các vật thể lớn với iReal 2E:
  1. Độ chính xác căn chỉnh là 0,3 mm / m trong chế độ căn chỉnh điểm đánh dấu, trong khi sai số quét là khoảng 1 mm / m khi sử dụng căn chỉnh đối tượng. Độ chính xác tăng từ 0,3 đến 0,5 mm / m nếu nó là tác phẩm điêu khắc ba chiều và đường quét có thể tạo thành một vòng lặp gần.
  2. Mức độ biến dạng của iReal 2E lớn hơn của KSCAN-Magic. Để giữ độ chính xác toàn cầu, độ dài quét cho mỗi lần quét không được vượt quá 3 mét trong chế độ căn chỉnh điểm đánh dấu và 2 mét trong chế độ căn chỉnh đối tượng.Lưu ý: Độ dài cho 1 lần quét dựa trên cài đặt độ phân giải và cấu hình máy tính. (Bộ nhớ của máy tính ≥ 64G).
  3. Các tệp dự án đám mây hai điểm có thể được căn chỉnh bởi các điểm N trong phần mềm quét 3D iReal thông qua các đặc điểm hình học trong các khu vực chung. Độ chính xác thấp hơn so với sự căn chỉnh của KSCAN-Magic dựa trên các điểm đánh dấu thông thường.
Lưu ý khi quét 3D các vật thể lớn với iReal 2E

 

Comments

ĐỐI TÁC CỦA 3D THINKING

0
    Giỏ hàng của bạn
    Chưa có sản phẩmQuay lại trang cửa hàng