3DThinking

Quét 3D Sản phẩm Đúc với iReal 2E

Người viết: admin 26, Th8, 2022

Quét 3D Sản phẩm Đúc với iReal 2E

iReal 2E đã thực hiện thành công một số nhiệm vụ quét 3D công nghiệp trong ngành thiết kế ngược với hiệu suất vượt trội

Đối với các bản vẽ đã  bị mất nhưng sản phẩm của nó lại bị hỏng, máy quét 3D được sử dụng để thu thập dữ liệu 3D của sản phẩm.

Sau đó, chuyển dữ liệu quét thành mô hình 3D CAD bằng phần mềm thiết kế ngược chuyên nghiệp như Geomagic Design X.

Quá trình này bao gồm xác định tính năng và căn chỉnh bề mặt. Bằng cách này, có thể thu được bản vẽ bố trí để sản xuất hàng loạt trong tương lai.

Quét 3D sản phẩm đúc đầu tiên Quét 3D sản phẩm đúc đầu tiên

Đối với một số công ty đúc có ngân sách hạn chế và yêu cầu thấp hơn về độ chính xác, máy quét 3D iReal 2E là một lựa chọn tuyệt vời!

Với độ chính xác cơ bản 0,1 mm, độ chính xác căn chỉnh 0,3 mm / m và độ phân giải cao nhất 0,2 mm, khả năng quét 3D của nó đáp ứng yêu cầu cho các sản phẩm đúc cỡ vừa và lớn.

.

Quét 3D sản phẩm đúc thứ hai

 

 

 

 

Comments

ĐỐI TÁC CỦA 3D THINKING

0
    Giỏ hàng của bạn
    Chưa có sản phẩmQuay lại trang cửa hàng