Quét 3D và thiết kế ngược móc áo

Dịch vụ Quét 3d  thiết kế ngược móc áo được chúng tôi thực hiện cho khách hàng tại Bác Ninh  . Với sự cơ động của máy scan 3d. Hiện nay dich vụ scan 3d và thiết kế ngược đã phủ sóng gần hết các tỉnh miền bắc bao gồm

Dịch vụ scan 3D  thiết kế ngược tại Hà Nội. Dịch vụ scan 3D  thiết kế ngược tại Hưng Yên. Dịch vụ scan 3D  thiết kế ngược tại Nam Định, Quảng Ninh, ...

- Sản phẩm sau khi thiết kế ngược phải đảm bảo thoát khuôn

- Sản phẩm sau khi thiết kế ngược đảm bảo được pattingline chuẩn

- Sản phẩm sau khi thiết kế ngược có dung sai đảm bảo