Quét 3d và thiết kế ngược má phanh xe

Quét 3d thiết kế ngược má phanh.  Đây là sản phẩm khá phổ biết trong các xưởng khuôn mẫu. Thông thường khách hàng nhận được mẫu 3d, không hề có bản vẽ. Chúng tôi nhận được lời đề nghị quét 3d thiết kế ngược lại chúng. công việc scan và thiết kế ngược diễn ra trong vòng 1 ngày. 

Quét 3d đạt độ chính xác 0.02. 

Thiết kế ngược sử dụng phần mềm Geomagic design X. định đạng đầu ra được khách hàng yêu cầu là XT. 

Dung sai thiết kế ngược 0.1mm