Dich vụ quet 3d thiết kế ngược đế giày tại hà nội. Khách hàng là một cơ sở sản xuất giày dép thủ công. Đã tìm đến dịch vụ Dịch vụ scan 3d giày dep-thiết kế ngược dày dép để nâng cao năng xuất . Rút ngắn thời gian cho ra sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tạo mẫu nhanh- in 3d đế giày dép các loại